MIOO Engångsservice kostar  599:-

Då kommer en Bike Buddy till dig för att serva cykeln och om möjligt åtgärda eventuella fel på cykeln som du meddelat samt basservice.

Cykelservice – basservice och inspektion

Innehållet i servicen varierar beroende på cykelns skick, detta görs dock oftast:

  • Säkerhetskontroll & inspektion
  • Justering av däcktryck
  • Justering av bromsar och växlar
  • Rengöring
  • Smörjning av kedja
  • Byte av slang, vid punktering

Du förbinder dig inte till någon uppföljning eller vidare hjälp eller kontakt.

Vid Engångsservice ingår inte efterkontroll eller återbesök. Tex om MIOO lagar punktering så ingår inte att det åtgärdas om du får punktering efter 2 veckor.

Vi rekommenderar dig att teckna vårt serviceavtal. Då har du möjlighet att boka uppföljning på din service och även inkluderas av cykelförsäkringen.