Det kan själv avsluta din prenumeration enligt instruktionen i Hur avslutar jag min prenumeration? och sedan startar du igen när det är aktuellt.