Om delar behöver bytas ut, eller om du behöver nya delar till cykeln kan du behöva boka Service PLUS. Montering av enkelt åtkomliga delar, som skruvar till stänkskärmar, ingår i prenumerationen eller i din Engångsservice.

Genom att ge din cykel kontinuerlig service kan vi se i förväg när delar håller på att slitas ut, och rekommendera uppföljande åtgärder.