Service PLUS

  • Service enligt denna prislista kan beställas av Mioo-prenumeranter.

  • Beställning sker i samråd med BikeBuddy eller direkt via mejl till expert@mioo.cc

  • Priserna omfattar material och arbetskostnad.

  • Komponenter enligt Mioo’s standardurval.

  • Önskas andra komponenter tillkommer merkostnad.

  • Tidpunkt för service fastställs i samband med beställning med målsättningen att den ska ske inom en vecka från beställning.

  • För övrig service ej specad i denna prislista, gäller separat överenskommelse med Mioo+ Expert och i omfattande fall hänvisas till cykelverkstad.

Priser

SERVICE PRIS
Byte av däck (1 hjul) 599 kr
Byte av däck (2 hjul) 799 kr
Byte till vinterdäck (befintliga) 399 kr
Byte till vinterdäck (inkl nya däck) 999 kr
Byte av broms- el. växelvajer (1 st) 399 kr
Byte av broms- el. växelvajer (2 st) 599 kr
Byte av broms & växelvajer (komplett) 799 kr
Byte av bromsbelägg (1 hjul) 599 kr
Byte av bromsbelägg (2 hjul) 799 kr
Byte bromsskiva (1 hjul) 599 kr
Byte bromsskivor (2 hjul) 799 kr
Luftning av broms (hydraulisk) 599 kr
Komplett bromspaket 1 (belägg + luftning) 999 kr
Komplett bromspaket 2 (belägg + skivor + luftning) 1399 kr
Byte av kedja 599 kr
Byte av kedja och kassett (7, 8 el. 9-delad kassett) 999 kr
Montering av belysning (enklare batterimodell) 399 kr
Montering av belysning (USB-laddad) & reflexer 799 kr
Byte/montering av stöd 399 kr