Efter att din bokning kommit in så meddelas MIOO samt den Bike Buddy som du bokat. Så fort som möjligt tar din Bike Buddy kontakt med dig för att stämma av inför besöket.

Bike Buddy stämmer av adress, tid och övrig info. Bike Buddies du bokat blir din personliga kontakt i ärenden gällande din cykel.