Var kan jag få hjälp med cykeln?

  • Öppna appen för att se MIOO:s zoner som visar var det finns tillgängliga Bike Buddies.
  • Om du tex bor utanför en MIOO zon, men arbetar inom en MIOO zon så kan vi hjälpa dig på din arbetsplats.

Zonerna är skapade utifrån  var vi just nu har tillgängliga Bike Buddies och uppdateras hela tiden i den takt som MIOO växer med fler Bike Buddies.