Våra Bike Buddies har passion för cykling, gillar att hjälpa andra och har vana av och intresse för att skruva cykel. De flesta gör detta vid sidan av sin huvudsakliga sysselsättning.

Att vara Bike Buddy innebär:

  • Kommunikation med kunder
  • Transport till kund
  • Skruva cykel

Kommunikation är minst lika viktigt som skruvandet. Att kommunicera med kund på ett tydlig, trevligt och transparent avgör hur kunder uppfattar MIOO’s service.