MIOO har utvärderats genom Upright, en plattform som kvantifierar företagens nettoeffekt. Resultatet visar att MIOO har en mycket positiv nettoeffekt på 78%. Nettopåverkan är en summa av företagets positiva och negativa påverkan på miljö, hälsa, samhälle och kunskap. Läs hela Upright rapporten här!

MIOO vill att fler ska använda cykeln för sina vardagliga transportbehov. Vi gör detta genom att tillhandahålla en digital plattform som hjälper cyklister att hålla sin cykel i toppskick, hålla reda på servicehistoriken och tillhandahålla reparations- och underhållsservice när det behövs.

I Upright rapporten kan du läsa: “MIOO verkar skapa det mest betydande positiva värdet inom kategorierna Fysiska sjukdomar, Samhällsinfrastruktur och Skatter. Det största positiva bidraget kommer från dess påverkan på fysiska sjukdomar, som drivs av MIOOs cykelreparations- och underhållstjänst”

Cyklar är det mest effektiva, hållbara och hälsosamma sättet att transportera sig på sträckor upp till 30 km. Ökad användning av cyklar för mobilitet skulle vara en effektiv lösning på flera globala utmaningar.

Enligt forskning från University of Oxford minskar en genomsnittlig person som väljer cykeln framför bilen livscykelns CO2-utsläpp med 3,2 kg CO2/dag. Det är en minskning med 67 %. Studien drar slutsatsen att främjandet av aktivt resande i urbana områden bör vara en nyckelstrategi för att uppfylla netto noll målet för koldioxidutsläpp. (källa)

Det är ett välkänt faktum att daglig fysisk aktivitet har positiva hälsofördelar. Att välja att cykla till jobbet gör dig gladare och friskare. En studie från Glascow University fann att en vardagscyklist visar en 40 % lägre dödlighetsrisk. (källa)

MIOO kommer att fortsätta påverka positivt genom att få fler att cykla.

Vi servar din cykel på plats hos dig!

Boka tid i appen så är vi hos dig inom 48 timmar!